معرفی معاونین گذشته

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود- اولین معاون آموزشی و دانشجویی

 عباس تقوائی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود- دومین معاون آموزشی و دانشجویی

مهندس طیب پوررضا

دکتر آپتین راه نورد

 

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان