اختصاص بیش از ۱۳۵ هزار مترمربع فضا به مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی

 

دکتر دهقانی فیروزآبادی خبر داد
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی  گفت: بیش از ۱۳۵ هزار مترمربع به مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص داده شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی گفت: حمایت و پشتیبانی از ایجاد زیرساخت های مناسب فناوری و نوآوری در واحدهای دانشگاهی یکی از اهداف و برنامه های معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری در سال جاری است.

وی ادامه داد: براساس مستندات ارسالی مراکز رشد کشور از طریق سامانه سطح بندی مراکز رشد، مجموع کل فضای اختصاص داده شده به مراکز رشد دانشگاه بیش از 135 هزارمترمربع است. این فضا شامل فضای استقرار هسته ها /واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان دانشگاه،  فضاهای آموزشی و ترویجی فعالیت های کارآفرینی و همچنین فضای ستادی مرکز رشد است.

دکتر دهقانی فیروزآبادی تأکید کرد: بر اساس آمار گزارش گیری شده و  نتایج حاصل از سطح بندی مراکز رشد با توجه به تعداد هسته ها /واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان دانشگاه، تعداد محصولات تولید شده در مراکز رشد و همچنین با توجه به تعداد افراد شاغل در مراکز رشد اعم از دانشجو یا عضو هیات علمی می توان گفت که به ازای هر 35 متر مربع یک فعالیت فناورانه در دانشگاه صورت گرفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: فضای اختصاص یافته به مراکز رشد دانشگاه در سال 99 نسبت به سال 97 به میزان 2/9 برابر شده است که نشان دهنده یک جهش بزرگ در حمایت و پشتیبانی از ایجاد زیر ساخت های فناوری و نوآوری در دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. ایجاد فضاهای مناسب جهت انجام فعالیت های فناورانه و نوآورانه و فعالیت های منجر به خلق کسب و کارهای نوپا و محصولات دانش بنیانی راه را برای ورود علاقمندان به این حوزه هموار می سازد.

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان