برگزاری نمایشگاه عکس طبیعت گیلان و آثار تاریخی ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود

برگزاری نمایشگاه عکس طبیعت گیلان و آثار تاریخی ایران
مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
زمان برگزاری : ۲۰آبان 1399
کاری از توحید حسن پور دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود

 

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان