عمومی

-

اکبر پورغلام

مدیر گروه علوم پایه

-

اعظم مظفری

مدیر گروه معارف

 

چارت رشته مترجمی زبان انگلیسی

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان