رشته های تحصیلی دانشگاه

کارشناسی پیوسته        واحد  لنگرود          کد 484

نام رشته

کد رشته

مهندسی برق

40119

مهندسی نفت

40234

مهندسی عمران

40401

مهندسی مکانیک

40675

مهندسی رباتیک

41016

مهندسی معماری

60202

مهندسی پزشکی

40106

کارشناسی نا پیوسته        واحد  لنگرود          کد 484

مهندسی تکنولوژی برق شبکه های انتقال و توزیع

40135

مهندسی تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق

40137

مهندسی تکنولوژی مخابرات – سوئیچ های شبکه ثابت

40139

مهندسی تکنولوژی برق-قدرت

40143

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی)-سیستم های تحت شبکه

40154

مهندسی تکنولوژی آسانسور و بالابرها

40186

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

40657

مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی

40658

مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید -ماشین ابزار

40659

مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید-قالبسازی

40660

مهندسی تکنولوژی جوشکاری

40662

مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه

40665

مهندسی تکنولوژی مراقبت و نگهداری مکانیک نیروگاه

40681

معماری

60206

مهندسی اجرایی عمران

70402

کاردانی پیوسته        واحد  لنگرود          کد 484

علمی -کاربردی الکتروتکنیک-برق صنعتی

40057

علمی -کاربردی نقشه کشی عمومی- نقشه کشی و طراحی صنعتی

40364

علمی –کاربردی نقشه کشی معماری-معماری

40365

علمی –کاربردی ساختمان-کارهای عمومی ساختمان

40366

علمی –کاربردی ساخت و تولید – ماشین افزار

40575

علمی –کاربردی تاسیسات – تهویه مطبوع

40576

علمی –کاربردی  ساخت و تولید – قالبسازی

40635

علمی –کاربردی مکانیک خودرو-مکانیک خودرو

40656

علمی –کاربردی متالوژی –ریخته گری

40770

علمی –کاربردی صنایع فلزی – صنایع فلزی

40773

علمی –کاربردی کامپیوتر – نرمفزار کامپیوتر

41055

کاردانی ناپیوسته        واحد  لنگرود          کد 484

علمی –کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات(آی سی تی)

40140

کاردان فنی ساختمان های بتنی

40370

کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان

40423

کاردان فنی ماشین ابزار

40581

کاردان فنی تاسیسات حرارتی

40582

کاردان فنی صنایع اتومبیل

40584

کاردان فنی تاسیسات بهداشتی و گازرسانی

40585

کاردان فنی جوشکاری

40586

معماری

60206

معماری سنتی

60208

علمی کاربردی نرمافزار کامپیوتر

70101

علمی –کاربردی نقشه کشی صنعتی

70103

علمی –کاربردی ماشین های کشاورزی- مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی

70116

علمی –کاربردی سخت افزار کامپیوتر

70121

 

کارشناسی پیوسته: رشته های علوم انسانی

مدیریت مالی

مدیریت بازرگانی

مترجمی زبان انگلیسی

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان