کارشناس امور پژوهشی

-

انسیه جمال نیکویی

شماره تماس: 42564411- 013

داخلی 106

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان