کارگزینی کارکنان

  -

شریفه شعبانی پور

کارگزینی کارکنان

تلفن:42564411-013

داخلی 114

 

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان