دفتر ریاست

جواد رادمهر

مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی

تلفن:13-42564411 013

دورنگار: 42564433- 013

داخلی 102

 

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان