فناوری اطلاعات و ارتباطات

پشتیبانی وب سایت

 

بهمن غنی پور

پشتیبان وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود

تلفن:13-42564411 013

داخلی:120

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان