فناوری اطلاعات و ارتباطات

معرفی افراد

-

رضوانه جهانی

کارشناس شبکه و نرم افزار

تلفن:13-42564411 013

داخلی:120

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود- معرفی افراد فاوا

 

بهمن غنی پور

کارشناس سایت های کامپیوتر و وب سایت دانشگاه

تلفن:13-42564411 013

داخلی:120

 

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان