فناوری اطلاعات و ارتباطات

شبکه و پشتیبانی نرم افزارها

-

رضوانه جهانی

کارشناس شبکه و نرم افزار

تلفن:13-42564411 013

داخلی 120

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان