فناوری اطلاعات و ارتباطات

آمار و اطلاعات

-

انسیه جمال نیکویی

کارشناس آمار و اطلاعات

013-42564411

داخلی 106

 

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان