مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات

-

سعید علیمحمدی

شماره تماس: 42564411- 013

داخلی 110

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان