*چکیده پایان نامه های دفاع شده*

 

توضیحات مهم جهت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد:

نحوه ثبت پروپوزال در ایران داک

مراحل بارگذاری مستندات در پژوهشیار جهت اخذ مجوز آمادگی دفاع

راهنمای ثبت نام در سامانه پژوهشیار برای دانشجویان، اساتید راهنما، مدیران گروه

دستورالعمل و فرمت نگارش پایان نامه

 

کد پژوهشی اساتید

لیست فرم های قبل و بعد از دفاع از پایان نامه ارشد

تذکر مهم مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی که درس پایان نامه را در نیمسال دوم سال تحصیلی اخذ نموده اند

تذکرات مهم در خصوص مقالات مستخرج از پایان نامه

شیوه نامه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مراحل انجام کار پایان نامه

نکات مهم مربوط به پایان نامه ارشد

فرم مشخصات پایه

فرم ثبت و توصيف پايان نامه

فرم ساختار بانک اطلاعات (فرم1)

فرم تحویل نسخه های پایان نامه (فرم12)

فرم تأیید محتویات و انطباق CD (فرم3)

پروپوزال و فرم الف

تایید مقالات مستخر از پایان نامه

تعهد بدون مقاله (فرم4)

تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه

درخواست مهلت ارائه مقاله (فرم19)

فرم انتخاب استاد مشاور

فرم ب (فرم اطلاعات پایان نامه)

فرم تاییدیه حضور در جلسات دفاع

فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه (فرم شماره3)

فرم منطقه 17

فرم7 (مجوز صحافی پایان نامه)

فرم تعهد چاپ مقاله مستخرج از پایان نامه

اطلاعات ارزشیابی پایان نامه و مقاله

فرم دریافت فرصت ارائه مقاله مخصوص دانشجویان مشمول

فرم درخواست دفاع

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان