جهانی مقدم,محمد

  

نام و نام خانوادگی:    محمد جهانی مقدم

رتبه علمی : مربی بورسیه

گروه :  مهندسی برق

 

ایمیل :

 

 

 

Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?user=aYsOs78AAAAJ&hl=en
      

 

سوابق تحصیلی :

دکترا : دانشجوی دکتری مهندسی برق- کنترل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

عنوان پایان نامه :

کارشناسی ارشد : مهندسی برق- کنترل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

پایان نامه کارشناسی ارشد : کنترل پیش بین موتور اولتراسونیک با استفاده از الگوریتم ژنتیک

کارشناسی : مهندسی برق- کنترل

دانشگاه تبریز

پایان نامه کارشناسی : کنترل آماری فرآیند با استفاده از نرم افزار Labview

  

تجربیات و فعالیت های تخصصی :

تدریس :

- سیستم های کنترل خطی، سیستم های کنترل مدرن، کنترل صنعتی، سیستم های خبره و هوش مصنوعی، تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها، مدارهای الکتریکی 1 و 2، ریاضیات مهندسی.

سوابق کاری و اجرایی :

- مسئول برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان واحد لنگرود از 17/08/1393 تاکنون.

 

زمینه‌های مورد علاقه برای پژوهش  :

- الگوریتم های تکاملی (الگوریتم ژنتیک، الگوریتم ازدحام ذرات، الگوریتم کلونی مورچگان, ...)

- کنترل مدرن

- آشکارسازی خطا

- مدل سازی و شناسایی سیستم ها

 

تألیفات :

مقاله های کنفرانس:

1) GA-Neural Network Based Position Control of Traveling Wave Ultrasonic Motor, ICCET 2010-Chengdu, Sichuan, China

2) Neural Network Based Modeling of Traveling Wave Ultrasonic Motor using Genetic Algorithm, ICCAE 2010- Singapore

مقاله های ژورنال:

1) Neural Network Based Modeling and Predictive Position Control of Traveling Wave Ultrasonic Motor Using Chaotic Genetic Algorithm, International Review on Modeling and Simulations Journal, 2013.

کتاب:

1) ترجمه ی کتاب مهندسی کنترل دیجیتال تالیف م.سام. فدالی 2009، چاپ 1392.

طرح پژوهشی:

1) استفاده از الگوریتم ژنتیک آشوبگونه در کنترل موقعیت موتور اولتراسونیک، 1392.

 

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان