خوشنود،حمیدرضا

                                 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه سوابق کاري

نام و نام خانوادگي: حميدرضا خوشنود

Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?user=31juHLIAAAAJ&hl=en

 www.samt2000.com

 

 • دکتراي عمران گرايش سازه ، مالزي
 • كارشناسي ارشد, رشته عمران , دانشگاه اميركبير ,  تهران
 • كارشناسي, رشته عمران ، دانشگاه صنعتي شريف , تهران
 • استاديار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
 • مدرس دوره های مقاوم سازی, تحليل ديناميکی باد و زلزله و نرم افزارهای تخصصی در سازمان نظام مهندسی ساختمان گيلان 

 

Papers:

 • Orod Zarrinkafsh, H. R. Khoshnoud, (June 2015) “Experimental Investigation on Self-Compacting Concrete Reinforced with Steel Fibers”, Journal of Construction and Building Materials, Elsevier, submitted for publication.
 • Khoshnoud H.R., K. Marsono, (March 2015) “Experimental study of masonry infill reinforced concrete frames with and without corner opening”, Journal of Structural Engineering and Mechanic, Techno press, submitted for publication.
 • SeyedEsmaeil Mohammadyan-Yasouj, Abdul Kadir Marsono, MasineMd Tap, Hamid Reza Khoshnoud (August 2015) “Experimental Investigation on Shear Behavior of Continuous Rectangular Stirrups for Industrialized Building System Construction” Journal of Construction and Building Materials, Elsevier, submitted for publication.
 • Khoshnoud H.R., K. Marsono, (January 2012), Assessment of FEMA356 nonlinear static procedure and modal pushover analysis for seismic evaluation of buildings, Journal of Structural Engineering and Mechanic, Vol. 41, No. 2 (2012) 000-000, Techno press (ISI Impact Factor 0.86).
 • Khoshnoud, H. R., Marsono, A.K., (June 2011), “Prototype and Scaled Computational Model Behaviour for RC Frame with Masonry Infill Walls”, In proceedings of National Seminar on civil Engineering Research, SEPKA 2011, UTM. Best paper Awards.
 • Khoshnoud, H. R., Marsono, A.K., (March 2011), “Assessment of performance of buildings with high importance factor through nonlinear static procedure ”the International Journal of Recent Trends in Engineering & Technology [IJRTET], Volume 5, issue 3.
 • Khoshnoud H.R., K. Marsono, (August 2010), “Evaluation of seismic behavior of masonry infill in RC frame by pushover analysis”.In proceedings of  Sixth International Conference of Seismology and Earthquake Engineering 16-18 May 2011 Tehran, Iran.
 • Marsono, A.K., Khoshnoud, H. R., (March, 2010), “Evaluating equivalent static analysis of Iranian code with nonlinear static pushover analysis”,In Proceedings of the First Makassar International Conference on Civil Engineering (MICCE2010), Makassar, Indonesia. ISBN 978-602-95227-0-9.
 • "تحليل و طراحي ساختمانها با استفاده از نرم افزار ETABS– جلد يک قابهاي خمشي" مولف: حميدرضا خوشنود، انتشارات وارسته ، رشت، (شابک: 964-8086-614-1).
 • " تحليل و طراحي سازه ها با استفاده از STAAD-III" مترجم: حميد رضا خوشنود، انتشارات سالكان، تهران، ايران(شابك: 964-5577-00-2  ).

 

ترجمه و تاليف:

 

     

     

   

 

 • "پروژه هاي تحليل و طراحي سازه ها با استفاده از STAAD-III" جلد اول: سازه هاي فلزي - پي , مولف: حميد رضا خوشنود، نشر كتاب دانشگاهي، تهران، ايران(شابك: 964-6904-28-9 ).
 • "پروژه هاي تحليل و طراحي سازه ها با استفاده از STAAD-III" جلد دوم: سازه هاي بتني, مولف: حميد رضا خوشنود، انتشارات سلاله نيكان، تهران، ايران (شابك: 964-5591-24-4 ).
 • " تحليل و طراحي سازه ها با استفاده از RISA-2D&3D" مترجم: حميد رضا خوشنود، انتشارات سالكان، تهران، ايران(شابك: 964-5537-30-4 ).
 • " تحليل و طراحي سازه ها با استفاده از RISA-2D" مترجم: حميد رضا خوشنود، انتشارات سالكان، تهران، ايران.
 • · "تحليل و طراحي سازه ها با استفاده از STAAD/Proمترجم: حميد رضا خوشنود، كتاب الكترونيك (E-Book ).
 • تهيه دو سي دي آموزشي نرم افزار تحليل و طراحي سازه هاSTAAD/Pro .

 

سمينار و مقاله :

 • صدیقه شیعه نژاد­­ ؛ حمیدرضا خوشنود" بررسی رفتار ستون­های بتن مسلح تقویت شده با دورپیچ FRP" کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی؛ علوم و تکنولوژی  30 تیر 94 استانبول ترکیه.
 • مجتبی احمدزاده ؛ شاهین چرختاب؛ حمیدرضا خوشنود "بررسی مدلسازی سقف تیرچه بلوک با استفاده از روش اجزای محدود" کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی؛ علوم و تکنولوژی  30 تیر 94 استانبول ترکیه.
 • جواد گلچین ماسوله،حمیدرضا خوشنود ،ابراهیم رشیدی فرد " مطالعه آزمایشگاهی تاثیرات الیاف های هیبریدی (ترکیب الیاف فولادی با الیاف های CFRP وGFRP) برمقاومت مکانیکی بتن" کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی؛ علوم و تکنولوژی  30 تیر 94 استانبول ترکیه.
 • ابراهیم مزین بازکیابی؛ حمیدرضا خوشنود "مدل سازي عددي تيرهاي بتن مسلح مقاوم شده در برش با GFRP" دومين کنگره بين الملي سازه, معماري و توسعه شهري , تبريز (آذر 1393).
 • ارائه سمينار "بهسازي لرزه اي و کاهش اثرات تخريبي زلزله"  سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان , رشت (مهر 1393).
 • مجتبی احمدزاده , حمیدرضا خوشنود " بررسي تاثيرات مدلسازي سقف تيرچه و بلوك بر انحراف جانبي و کاهش وزن سازه " سومين همايش ملي فناوري هاي نوين صنعت ساختمان ؛ مشهد؛ (شهريور 1393).
 • علی صالحی، حمیدرضا خوشنود "بررسي ضريب رفتار قابهاي خمشي فولادي مجهز به ميراگرهاي اصطکاکي دوراني" دومين کنفرانس ملي سازه؛ معماري و شهرسازي ؛ تبريز (آذر 1393).
 • علی صالحی، حمیدرضا خوشنود "اصول طراحي ميراگرهاي اصطکاکي دوراني و نقش آنها در اقتصاد سازهاي نوين " سومين همايش ملي فناوري هاي نوين صنعت ساختمان ؛ مشهد؛( شهريور 1393).
 • علی صالحی، حمیدرضا خوشنود "اثر ميراگرهاي اصطکاکي دوراني بر سطح عملکرد قاب هاي خمشي" در اولين کنفرانس ملي علوم مهندسي ايده هاي نو؛ موسسه آموزش عالي آيندگان تنکابن (بهار 1393).
 • محمدرضا برقانی ؛ حمیدرضا خوشنود "بررسی سیستم ساختمانی قاب سبک فولادي(LSF) در سبک سازي سازه ها " در سومين کنفرانس ملي مصالح و سازه های جديد در مهندسی عمران ؛ سمنان (زمستان 1393).
 • محمدرضا برقانی ؛ حمیدرضا خوشنود "مدلسازی؛ بارگذاری و طراحی سیستم ساختمانی قاب سبک فولاد (LSF) توسط نرم افزار SAP2000" همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار.
 • محمدرضا برقانی ؛ حمیدرضا خوشنود "بررسی لزوم استفاده از فناوری های نوین در صنعت ساخت و ساز داخلی" نهمین سمپوزیوم پیشترفتهای علوم و تکنولوژی ؛ مشهد 27 آذر1393
 • ابراهیم مزین بازکیابی؛ حمیدرضا خوشنود ؛ شاهین چرختاب مقدم " آرایش بهینه ي نصب مصالح FRP با روش تعبیه در نزدیک سطح "
 • حميدرضا خوشنود "اثر ميانقابها بر رفتار لرزه اي قابهاي بتن مسلح با استفاده از روشهاي تحليل غيرخطي" نشريه فن و هنر پاييز و زمستان 91
 • حميدرضا خوشنود "بررسي تاثيرات مدلسازي سقف تيرچه و بلوک بر انحراف جانبي و طراحي قابهاي بتن مسلح" نشريه فن و هنر بهار 92
 • علی صالحی، حميدرضا خوشنود "ميراگرهاي اصطکاکي دوراني و نقش آنها در استهلاک انرژي زلزله وارد بر سازه" نشريه فن و هنر تابستان 92
 • ارائه سمينار "اثرات زلزله بر ساختمانها " در سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان , رشت (مهر 1392).
 • ارائه سمينار "اثرات ديوارهاي پرکننده بر پاسخ لرزه اي قابهاي خمشي بتني" در سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان, رشت (دي 1391).
 • ارائه سمينار "تحليل غيرخطي و بهسازي لرزه اي ساختمانها" در سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان, رشت (مهر 1391).
 • ارائه سمينار "معرفي نرم افزار ترسيم خودکار نقشه هاي سازه" در سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان و دفتر نمايندگي لاهيجان.
 • ارائه مقاله"تحليل ديناميكي غير خطي سدهاي بتني وزني با در نظر گرفتن اندركنش سد- مخزن" در بخش سخنراني سومين كنفرانس زلزله دانشگاه گيلان.
 • ارائه سمينار "بررسي ستونهاي برشي در ساختمانهاي بتني" در سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان.
 • ارائه سمينار "بررسي سيستم هاي مقاوم جانبي CBF,EBF,MRF در ساختمانهاي فلزي " در سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان.
 • ارائه مقاله"تحليل تنش محيط هاي پيوسته با استفاده از روش اجزا‌ي محدود" در بخش سخنراني اولين كنفرانس دانشجويي عمران دانشگاه صنعتي شريف.
 • سه سال سابقه تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي چالوس و نوشهر و دانشکده معماري دانشگاه گيلان در دروس:
 • مباني مهندسي زلزله
 • تحليل ماتريسي سازه ها
 • كاربرد كامپيوتر در مهندسي عمران
 • طراحي سازه هاي بتني
 • مقاومت مصالح

 

سابقه تدريس:

 • تدريس دروس اجزاء محدود؛ ديناميک سازه ها؛ فولاد پيشرفته براي دانشجويان کارشناسي ارشد موسسه آموزش عالي ديلمان لاهيجان از نيمسال اول سال تحصيلي 91 تاکنون.
 • تدريس دروس مهندسی زلزله ، طراحی ساختمانهای بنايی مقاوم در برابر زلزله, بتن 1, نرم افزارهای مهندسی براي دانشجويان کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود از سال تحصيلي 93 تاکنون.
 • 5 دوره تدريس نرم افزارهايABAQUS، SAP2000، ETABS در دانشگاه UTM مالزي براي دانشجويان فوق ليسانس و دکترا.
 • بيش از 20 دوره تدريس نرم افزارهاي تخصصي عمران از جمله STAAD-III، ETABS, SAP2000  و STAADPro در استانهاي گيلان. تهران, مازندران, گلستان، خراسان.

 

عضويت :

 • مديرعامل و عضو هيئت مديره شرکت گراف سازه شفق ( با رتبه بندي دانش بنيان 93-94)
 • دفتر مهندسي گراف سازه (1376- تاکنون)
 • عضو هیئت علمی و مدیر گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی لنگرود (1393- تاکنون)
 • عضو هيئت تحريريه مجله فن و هنر سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان (1391- 1392)
 • عضو هيئت مديره مهندسين مشاور ارکان عصر ( 1383 -1381 )
 • دو دوره عضو كميته آموزش سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيلان ( 1381-1382، 1383-1388)
 • عضو كميته تخصصي سازه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيلان ( 1378-1382)
 • عضو كميته كنترل نقشه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيلان (1387-1383 )
 • عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيلان - مهندس عمران پايه يك (20 سال سابقه كاري)

 

ثبت نرم افزار:

Software Developments

 • Product Name: Auto Structural drawing software “SAMT Structure”(Fig. 7,8)
 • Product register Number: 102796 in WWW.SHCI.IR at “Management and planning Organization” in Iran.
 • Product developer: Hamid Reza Khoshnoud
 • Product abilities:
  • Ability to read input and output structural ETABS file.
  • Ability to define continues beams and bars pattern in stories.
  • Ability to draw structural drawing in Autocad:
   • Column & Axis Planning
   • Framing Planning for all Stories
   • Longitudinal and Cross Sections of continues beams and columns.
   • Tables of Bars
   • www.samt2000.com

 

دوره هاي آموزشي:

 • مدرس دوره هاي ارتقاء پايه در دروس مقاومسازي و نرم افزارهاي تخصصي و تحليل ديناميکی زلزله و باد سازمان نظام مهندسي گيلان
 • داراي گواهينامه دوره آموزشي "فرآيند جوشکاري و بازرسي جوش " ، شرکت بازرسي مهندسي ايران I.E.I..
 • داراي گواهينامه دوره آموزشي " آشنايي با مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان " ، سازمان بهينه سازي مصرف سوخت کشور.
 • داراي گواهينامه دوره آموزشي " تشريح ويرايش دوم طراحي ساختمانها در برابر زلزله " مركر تحقيقات ساختمان و مسكن.
 • داراي گواهينامه دوره آموزشي " تشريح ويرايش سوم طراحي ساختمانها در برابر زلزله " سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان.

 

داروي مقالات:

 • داوری مقاله برای مجله "Earthquake Engineering and Engineering Vibration"؛ انتشارات Springer
 • داوري مقالات براي کنفرانس SEPKA2014 ؛ دانشگاه صنعتي مالزي؛ مالزي
 • داوري مقالات بخش سازه نشريه فن و هنر سازمان نظام مهندسي گيلان از سال 91 تا 93

 

استاد راهنماي پايان نامه هاي ارشد سازه:

 • "تعيين ضريب رفتار سازه هاي فلزي مجهز به ميراگرهاي اصطکاکي دوراني"، علی صالحی , دانشجوی ارشد سازه , موسسه آموزش عالی ديلمان لاهيجان.
 • "تقويت برشي تيرهاي بتني با استفاده از ميله هاي FRP به روش نصب در سطح" ابراهيم مزين , دانشجوی ارشد سازه , موسسه آموزش عالی ديلمان لاهيجان
 • "تعيين ضريب رفتار سازه هاي فلزي مجهز به ميراگرهاي تسليمي"بهروز شفيعی, دانشجوی ارشد سازه , موسسه آموزش عالی ديلمان لاهيجان
 • "ارزيابی سيستم سازهای قاب سبک فولادی (LSF) و نقش آن در سبک سازی ساختمان" محمدرضابرقانی دانشجوی ارشد سازه , موسسه آموزش عالی ديلمان لاهيجان.
 • "بررسي اثرات مدلسازي سقفهاي تيرچه و بلوک بر پاسخ لرزه اي ساختمان"مجتبی احمدزاده , دانشجوی ارشد سازه , موسسه آموزش عالی ديلمان لاهيجان
 • "مطالعه عددی ميراگر تسليمی شکافدار در اتصال تير به ستون در قاب فلزی"؛ ساناز مهدی زاده؛ , دانشجوی ارشد سازه , موسسه آموزش عالی ديلمان لاهيجان.
 • "مطالعه آزمايشگاهی الياف های هيبريدی(شامل الياف فولاد و الياف FRP) بر مقاومت کششی بتن" ؛ جواد گلچين ماسوله, دانشجوی ارشد سازه , موسسه آموزش عالی ديلمان لاهيجان.
 • "بررسي رفتار لرزه اي ستونهاي بتن مسلح تقويت شده با الياف FRP تحت بار چرخه اي محوري و با مقياس واقعي"؛ صديقه شيعه نژاد دانشجوی ارشد سازه , موسسه آموزش عالی ديلمان لاهيجان.

 

زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه:

 • ·         برنامه نويسي در خصوص تهيه نرم افزارهاي تحليل؛ طراحي و ترسيم سازه هاي ساختمان
 • ·         تقويت سازه با استفاده از صفحات و میله های FRP
 • ·         انواع ميراگرهاي اصطکاکي و تسليمي
 • ·         اثرات ميانقابها بروي رفتار سازه اي ساختمانها
 • ·         تحليل هاي غيرخطي استاتيکي و ديناميکي سازه ها خصوصا در روش هاي طراحي بر اساس عملکرد
 • ·         بهسازي لرزه اي ساختمانها
 • ·         بتنی الیافی ؛ بتنهای خود تراکم

 

خلاصه سوابق کاري:

 • ارائه طراح مقاومسازي ساختمان مسکونی 13 سقف با مساحت 2200 متربع آقای شيخيان واقع در تنکابن ؛ احمد آباد.
 • ارائه طراح مقاومسازي ساختمان مسکونی 4 سقف بتنی آقای سجادی واقع در رشت؛ خیابان معلم.
 • ارائه طراح مقاومسازي دال راه پله دور آسانسور ساختمان آنا ؛ روبروی نظام مهندسی رشت؛ آقای فتحی.
 • طراحی سازه بخش الحاقی ساختمان شش طبقه بتنی آقای قوام واقع در ميدان شهيد نورانی لنگرود با مساحت 2000 متر مربع.
 • ارائه طراح مقاومسازي فنداسيون بخش چاله آسانسور مرکز بهداشت خ سعدی رشت؛ کارفرما علوم پزشکی و درمانی استان گيلان.
 • ارائه طراح مقاومسازي ساختمان مسکونی 6 سقف با مساحت 4000 متربع واقع در رامسر, سادات شهر, روبروی دفتر مهندس اشرفی.
 • ارائه طرح مقاومسازی ساختمان 6 سقف مسکونی بتنی آقای تاجيک واقع در فلکه رشتيان رشت
 • ارائه طراح مقاومسازي ساختمان مدرسه پروفسور رضا واقع در گلسار, خيابان ديلمان, شهرک بهشتي؛ گلستان 16 ؛ رشت.
 • ارائه طراح مقاومسازي ساختمان 7 طبقه Paniz مسکوني تجاري آقاي کاردوست، واقع در گلسار، خيابان ديلمان؛ رشت.
 • تحليل و طراحي ساختمان 7 طبقه مسكوني آقاي مهندس درخشان، اسکلت بتني و ديوار برشي ، واقع در گلسار، خيابان 143.
 • تحليل اجزاء محدود و طراحي بتنی بناي يادبود ميدان امام خميني بندر انزلي.
 • تحليل و طراحي ايستگاه آتش نشاني مجتمع مسکن مهر رشت، روبروي پل تالشان.
 • تحليل و طراحي پاساژ تجاري لنگرود به مساحت 5000 متر مربع.
 • ارائه طراح مقاومسازي ساختمان اداري يک طبقه تالش.
 • ارزيابي لرزه اي و مقاوم سازي ساختمان شعبه مرکزي سپه رشت و نظارت عاليه پروژه.
 •  ارزيابي لرزه اي و مقاوم سازي ساختمان مرکز فرمانداري شهرستان بوئين زهرا.
 •  ارزيابي لرزه اي و مقاوم سازي ساختمان تالار عروسي واقع در گلسار، پستک و نظارت عاليه پروژه،
 • ارزيابي لرزه اي و مقاوم سازي ساختمان چهار طبقه واقع در خيابان رشتيان و نظارت عاليه پروژه
 • ارزيابي لرزه اي و مقاوم سازي ساختمان چهار طبقه واقع در خمام خيابان فرهنگ و نظارت عاليه پروژه،
 • ارزيابي لرزه اي و مقاوم سازي ساختمان شعبه گلسار بانک سپه رشت و نظارت عاليه پروژه.
 • تحليل آسيب پذيري مدرسه راهنمايي شهيد محمدرضا پيروي شهرستان لوشان و ارائه طرح بهسازي لرزه اي
 • تحليل آسيب پذيري مدرسه استثنايي پويا رودسر و ارائه طرح بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي )
 • تحليل آسيب پذيري دبيرستان فاطميه لاهيجان ، مدرسه راهنمايي فرهنگيان لاهيجان ، هنرستان فني شهيد ابراهيم جعفري رشت ، دبيرستان عفاف لاهيجان ، مدرسه اهنمائي تحصيلي شبانه روزي مهديه لاهيجان ، دبستان معراج لاهيجان و مرکز پيش دانشگاهي علامه طباطبائي لاهيجان.
 • تحليل و طراحي هتل 17 طبقه نامدار لاهيجان با بيش از 16000 متر مربع، اسکلت فلزي، بمساحت واقع در کمربندي لاهيجان لنگرود.
 • تحليل و طراحي کارخانه اسکلت فلزي، آب معدني شرکت ايحا گستر واقع در سلانسر رستم آباد، 5000 مترمربع.
 • تحليل و طراحي انبارهاي اسکلت فلزي (سوله) به مساحت 6000 متر مربع شرکت ايحا گستر رشت.
 • تحليل و طراحي پروژه ساختمانهاي سيکاس در دو بلوک 7 طبقه فلزي با ديوار برشي شرکت عمران مسکن شمال واقع در رشت، گلسار، بلوارگيلان؛ جنب خيابان سيکاس.
 • تحليل و طراحي سازه پروژه 100 واحدي (10 بلوک 6 طبقه) تعاوني مسکن بسيجيان آستارا.
 • تحليل و طراحي سازه پروژه 15 واحدي تعاوني مسکن بسيجيان رشت، 1600متر مربع، 2 بلوک شش طبقه؛ واقع در خيابان سعدي جنب خيابان معلم رشت.
 • تحليل و طراحي سازه پروژه برج ده طبقه امام خميني رشت، (5500 متر مربع)
 • ·  طرح و نظارت سازه اي برج ده طبقه کاوه رشت واقع در گلسار، روبروي سازمان تامين اجتماعي رشت.
 • تحليل و طراحي ساختمان 7 طبقه مسكوني تجاري يادگار، اسکلت بتني و ديوار برشي ، متراژ 4300 متر مربع واقع در بلوار امام خميني؛ نرسيده به ميدان گيل رشت.
 • تحليل, طراحي و نظارت ساختمان 5 طبقه مركز تصويربرداري چهار راه گلسار رشت.
 • تحليل و طراحي سازه اي و مقاوم سازي کارخانه لبنيات مطهر واقع در کياومتر 5 جاده رشت انزلي.
 • تحليل و طراحي اوليه سالن ورزشي 500 نفره استان گيلان
 • تحليل و طراحي ساختمان 7 طبقه مسكوني ديلمان، فلزي سقف مرکب، ، متراژ 1800 متر مربع، شركت مسكن سازان، واقع در بلوار ديلمان رشت.
 • محاسبه سازه ساختمان 7 طبقه مسكوني واقع در خيابان امين اصغري رشت ، بتني، متراژ 1300 متر مربع.
 • محاسبه سازه ساختمان 6 طبقه مسكوني واقع خيابان 154 گلسار رشت ،بتني، متراژ 1500 متر مربع.
 • محاسبه سازه ساختمان 8 طبقه مسکوني ، تجاري واقع در انزلي ، اسکلت فلزي، متراژ 2400 متر مربع.
 • محاسبه سازه سالن نمايشگاهي واقع در بلوار انزلي رشت، اسکلت فلزي ،متراژ 2000 متر مربع.
 • محاسبه سازه ساختمان 5 طبقه مسكوني واقع در پارک نيکمرام رشت ،فلزي، متراژ 1300 متر مربع.
 • محاسبه سازه ساختمان 5 طبقه مسكوني واقع خيابان 112 گلسار رشت ،فلزي، متراژ 1500 متر مربع.
 • محاسبه سازه ساختمان 7 طبقه مسكوني - تجاري واقع در يلاکوي شهرستان لنگرود ، بتني، متراژ 4000 متر مربع.
 • طرح سازه پروژه توسعه بيمارستان آرياي رشت، ساختمان اداري ، اسکلت بتني، متراژ 1500متر مربع.
 • طرح سازه پروژه توسعه بيمارستان آرياي رشت، ساختمان بهداشتي ، اسکلت فلزي پيچ و مهره، متراژ 910متر مربع.
 • محاسبه سازه ساختمان 7 طبقه مسكوني واقع خيابان 112 گلسار رشت ،بتني، متراژ 2000 متر مربع.
 • محاسبه سازه ، طرح و نظارت ساختمان 5 طبقه مركز تصويربرداري چهار راه گلسار رشت، اسکلت فلزي، سقف مرکب، بادبندي هم محور و برون محور، متراژ  1600متر مربع.
 • تحليل و طراحي ساختمان 4 طبقه 6500 متر مربعي خوابگاه و كتابخانه مركزي دانشگاه آزاد لاهيجان.
 • تحليل و طراحي ساختمان 5 طبقه مسكوني3200 مترمربعي, شركت مسكن سازان، طرح كمربندي صيقلان، تختي.
 • تحليل و طراحي كارخانه صنعتي مونتاژ ماشين آلات موتوري - آستارا.
 • تحليل و طراحي ساختمان 6 طبقه مسكوني, شركت مسكن سازان، طرح كمربندي صيقلان، تختي.
 • تحليل و طراحي سازه ساختمانهاي 3 و 4 طبقه پروژه نگين و صدف آستارا.
 • پروژه دبستانهاي پسرانه و دخترانه شهرك مهديه قم.
 • تحليل و طراحي پروژه مركز خريد (پاساژ) نكا , مازندران.
 • تحليل و طراحي پروژه تجاري، مسكوني ساغريسازان رشت.
 • تحليل و طراحي انواع پروژه هاي بخش خصوصي.

 

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان