آرزومند امیدی لنگرودی,مطهر


 

نام و نام خانوادگی : مطهر آرزومند

 Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?user=3RygXtUAAAAJ&hl=en

رشته تحصیلی:آموزش زبان انگلیسی

مرتبه علمی :مربی

دانشگاه محل تحصیل : سمنان

زمینه های علاقه مندی : ترجمه-نقد کتب

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان