رحیمی کلده,رابعه

   

 

نام و نام خانوادگی:‌

رابعه رحيمي

وضعیت تحصیلی:

دانشجوی دکترای شهرسازی                   

کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی معماری از دانشگاه گیلان

Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?user=HYJnl8sAAAAJ&hl=en

سوابق پژوهشي

تالیف کتاب شهرهای تاریخی در سرزمینهای اسلامی (انتشارات چهار تاق 1392)

□ ارائه مقاله «فضاي نيمه باز در معماري خانه هاي بومي و معاصر گيلان» بصورت سخنرانی (همايش منطقه اي دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان 1391)

□ ارائه مقاله« الگوهاي پايدار در معماري بومي گيلان»(كنفرانس ملي عمران و توسعه 1390 )

□ ارائه مقاله «جايگاه طراحي فضاي سبز در مجموعه هاي مسكوني شهري»(كنفرانس ملي عمران و توسعه 1390)

□ ارائه مقاله «خانه بومي خانه پايدار» بصورت سخنرانی(همايش منطقه اي دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد 1389)

□مطالعات در زمينه مفاهيم پايه در معماري سنتي لاهيجان ( مطالعات پايان نامه کارشناسی ارشد 1385)

□ مطالعات نشانه شناسي در معماري سنتي ايران ( همكاري با جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران 1385)

□ مطالعات تعيين استاندارد هاي كيفي مسكن روستايي ( همكاري با مهندسين مشاور طرح و منظرتهران 1384 )

□ مطالعات پروژه گونه شناسي مسكن در بافت قديم رشت ( همكاري با معاونت پژوهشي دانشگاه گيلان1383)

 

  سوابق آموزشي

 

□ عضو هیات علمی رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود ( گروه معماري از سال 1387)

□ تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب (‌ گروه معماري و عمران  86-1385)

□ تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد دماوند ( گروه معماري 86-1385)

□ تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس (‌ گروه معماري 86-1385)

□ تدريس در دانشگاه جامع علمي – كاربردي پژوهشكده سوانح طبيعي ( گروه معماري 86-1385)

□ تدريس در دانشگاه جامع علمي – كاربردي شهرداري رودهن ( گروه معماري 86-1385)

 

سوابق طراحي- اجرايي

□ طراحي مجموعه مسكوني بر اساس مفاهيم پايه در معماري سنتي لاهيجان ( پايان نامه کارشناسی ارشد 1385)

□ مطالعات و طراحي فاز اول و دوم مجموعه  580 واحدي فومن (‌همكاري با مهندسين مشاور پايا طرح آريا 1386)

□ مطالعات و طراحي فاز اول و دوم بهسازي محورهاي روستاهاي نخجير كلايه،‌ ليالستان،کلکاسرا (‌همكاري با مهندسين مشاور پايا طرح آريا 1387)

□  طراحي فاز اول و دوم ساختمان هاي اداري و شعب بانك ملي استان گيلان (‌همكاري با مهندسين مشاور پايا طرح آريا 1386)

□ طراحي ساختمان هاي اداري – تجاري – تفريحي و ...  (‌ همكاري با مهندسين مشاور پايا طرح آريا 1386 تاکنون)

□ طراحي ساختمان ها مسكوني ( ويلايي- آپارتماني) (در دفتر فني مهندسي پارسه از سال 1387 تاکنون)

 

ساير موارد

 

□ مسئوليت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي مركز لنگرود (1387)

□ موفق به اتمام دوره كارگاه روش تحقيق برگزار شده توسط دانشگاه جامع علمي كاربردي با نظارت و حمايت موسسه پژوهش وبرنامه ريزي آموزش عالي( 1385)

□ موفق به اتمام دوره كارگاه روش تدريس برگزار شده توسط دانشگاه آزاد اسلامي دفتر آموزش نيروي انساني(1387)

□ موفق به اتمام دوره كارگاه آموزشي آيين نامه هاي تشويقي مقالات وي‍ژه مديران پژوهشي منطقه سه برگزار شده  توسط دانشگاه آزاد اسلامي دفتر آموزش نيروي انساني (1388)

 □ گذراندن کارگاه بررسي مشكلات روان شناختي دانشجويان(1387)

□ گذراندن کارگاه روانشناسي تربيتي(1387)

□ گذراندن کارگاه برنامه ريزي و الگوهاي طرح درس(1387)

□ گذراندن کارگاه برنامه كسب و كار در بنگاههاي كوچك(1390)

□ گذراندن کارگاه نماز و احكام(1387)

□ گذراندن کارگاه روش شناسی تحقیق(1392)

□ گذراندن کارگاه آئین نامه ها و قوانین پژوهشی(1392)

□ گذراندن کارگاه CV نویسی(1392)

 

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان