فیلم آموزشی استفاده از سامانه مدیریت یکپارچه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (آموزشیار)

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان