نخستین مدرسه الگو و مطابق با «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» در دانشگاه آزاد اسلامی افتتاح می شود

 

مهندس بطحائی:
معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نخستین مدرسه الگو و مطابق با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در واحد زنجان افتتاح خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از سما، مهندس سیدمحمد بطحائی معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس سازمان سما در جلسه بررسی، تسهیل و رفع موانع راه اندازی بوستان تربیت زنجان با بیان اینکه این واحد آموزشی به عنوان الگوی اجرایی سند تحول نظام آموزش و ‌پرورش است، گفت: کلیات برنامه آموزشی و ‌پرورشی بوستان تربیت توسط سازمان سما آماده شده و به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت.

مهندس بطحائی اظهار داشت: در این برنامه چشم انداز کلی بوستان مشخص و مکتوب شده و این سند مختصات بوستان را مشخص می کند. سند تفصیلی بوستان تربیت نیز تا اسفندماه سال جاری منتشر خواهد شد.

معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: باید نگاهی سیستمی و ‌منظومه‌ای به بوستان تربیت داشته باشیم.

وی با یادآوری اینکه روش های تأثیرگذار و ابداعی آموزش محتوا عمده دلیل تفاوت مدارس تراز اول جهان با سایر مدارس است، اظهار داشت: به این موضوع در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش نیز اشاره شده که در بوستان های تربیت دانشگاه آزاد اسلامی محقق خواهد شد.

رئیس سازمان سما با تأکید بر اینکه اگر قرار است دانش آموزان به انسان های تراز جامعه تبدیل شوند باید در مدرسه آموزش داده شوند، گفت: در بوستان های تربیت محتوای آموزشی متناسب با نیازهای زندگی تطبیق داده می شود.

مهندس بطحائی گفت: نخستین مدرسه الگو و مطابق با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان افتتاح خواهد شد. برنامه ریزی ها صورت گرفته تا این مدرسه در مهرماه سال آینده افتتاح شود.

وی با تأکید بر اینکه الگوی امروزی مدارس برای تربیت دانش آموزان صحیح نیست، گفت: برای تأسیس یک واحد آموزشی مطابق با افق سند تحول آموزش و پرورش و با هدف تربیت انسان های تراز جمهوری اسلامی ایران در سازمان سما قدم بزرگی برداشته شده است.

مهندس بطحائی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با راه اندازی بوستان های تربیت با نظارت سازمان سما به دنبال تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان