دفتر انتصابات به دنبال شناسایی عناصر کارآمد در دانشگاه است/طراحی سامانه سامد در دانشگاه آزاد اسلامی

 

دکتر مردانی در کارگروه مشورتی استعدادیابی و جانشین پروری:
 سرپرست دفتر انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی از طراحی سامانه سامد (سامانه اطلاعات مدیران دانشگاه) خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدرضا مردانی سرپرست دفتر انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی در دومین جلسه کارگروه مشورتی استعدادیابی و جانشین پروری دانشگاه، گفت: دفتر انتصابات به دنبال ایجاد شرایط همدلی، هم افزایی و شناسایی عناصر کارآمد در دانشگاه، تشریک مساعی و مشورت در موضوع نظام شایستگی مدیران و جانشین پروری، توانمندسازی و دانش‌افزایی مدیران است.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت از مهمترین عناصر موفقیت در دانشگاه است، اظهار داشت: دیدگاه و جهت گیری مدیر، موجب تحول می شود و سایر عناصر و بدنه مدیریتی همسو با او حرکت می‌کنند. مدیران فرهنگ ساز هستند و کارکنان در کنار آنان به مدیران خوب و توانمند تبدیل می شوند.

دکتر مردانی، جانشین پروری و شناسایی افراد مستعد برای پست های کلیدی را از موضوعات مهم و مورد تأکید در دفتر انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی دانست و افزود: با توجه به اینکه فرایند فعلی معرفی و انتصاب گزینه های مدیریتی دارای اشکالاتی است، سامانه سامد (سامانه اطلاعات مدیران دانشگاه) را طراحی کردیم که آماده اجراست.

سرپرست دفتر انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه برای استفاده دقیق از سامانه سامد، شناسایی شبکه معتمدین مورد نیاز است تا بر اساس آن بتوانیم نقاط ضعف را شناسایی کنیم، خاطرنشان کرد: هدف سامانه، نظام مند کردن روند ارزیابی و تحقیق و استفاده از تمام ظرفیت ها ضمن حفظ محرمانه بودن تمامی نظرات است که تحقق این موضوع انتصابات را فعال و پویا می‌کند.

وی ادامه داد: از آنجایی که استعدادیابی، فرآیندی کلیدی و کاملاً مرتبط با منابع انسانی و افزایش بهره وری و کارایی سازمان های آینده نگر و آینده ساز است، نظام مند و نهادینه کردن فرآیند استعدادیابی، کشف استعدادها و پرورش قابلیت های مدیران عالی بخشی از اهداف دفتر انتصابات است که به منظور بهره مندی از تجارب ارزشمند صاحب نظران و کارشناسان فرهیخته دانشگاه کارگروه مشورتی استعدادیابی تشکیل شده است.

دکتر مردانی، نظام مند کردن فرآیند کشف و شناسایی استعدادها، ترویج و اشاعه فرهنگ استعدادیابی و جانشین پروری، بهره مندی از ظرفیت تخصصی و کارشناسی صاحب نظران در فرآیند شناسایی و استعدادیابی و فراهم کردن زمینه توانمندسازی، رشد و تعالی سازمانی مدیران مستعد و شایسته را از اهداف کارگروه مشورتی استعدادیابی برشمرد.

سرپرست دفتر انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه علاوه بر استعدادیابی نیاز به جانشین پروری نیز وجود دارد، تصریح کرد: مدیران باید افراد مستعد را شناسایی کرده و آنها را رشد دهند تا سیستم با کمبود نیرو در قسمت های مختلف مواجه نشود. همچنین می‌توان با اجرای صحیح جانشین پروری، مدیران شایسته برای سایر سازمان‌ها و نهادها تربیت کرد.

وی اظهار داشت: به همین منظور یک دوره بازآموزی برای سرپرستان جدیدالانتصاب واحدها برگزار شده است. همچنین برگزاری دوره های آموزشی مالی و معاملاتی جهت آشنایی مدیران با کلیات قوانین مالی و بودجه ریزی در دستور کار قرار دارد.

دکتر مردانی در پایان بر فرهنگ سازی در بحث استعدادیابی و جانشین پروری، کمک به بحث دانش افزایی و تحقق نظام شایستگی مدیران، کمک در ساخت شبکه معتمدین، فعال کردن شبکه های استانی و شهرستانی توسط نهادهای فرهنگی معتمد در راستای استفاده از ظرفیت های ارزشمند دانشگاه تأکید کرد.

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان