دانشگاه آزاد اسلامی با نگاهی نو وارد عرصه توسعه فناوری و نوآوری شده است/ تبدیل دانشگاه آزاد به سراهای نوآوری با موضوعات محوری
حرکت دانشگاه آزاد اسلامی در دوره جدید در حوزه فناوری جای قدردانی دارد/ دانشگاه آزاد یکی از محورهای مهم مبارزه با اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی است

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود

رویدادها

Image

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان