قابل توجه دانشجویان متقاضی وام وزارت علوم

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

آندسته از دانشجویانی که متقاضی دریافت وام وزارت علوم می باشند میتوانند با مراجعه به آدرس bp.swf.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 

© Copyright Islamic Azad Univercity ,Langarud Branch 2020. Design & Development by NAVIDIRANIAN