مهم- قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد


احتراما به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می رساند که بر اساس بخشنامه های صادر شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه و همچنین تقویم آموزشی اعلام شده، حداکثر تاریخ دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد تا 1397/6/21 اعلام می گردد. از اینرو شایسته است جهت فراهم سازی تمهیدات دفاع از پایان نامه قبل از تاریخ فوق به گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایید.

 

حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود

 

© Copyright Islamic Azad Univercity ,Langarud Branch 2020. Design & Development by NAVIDIRANIAN