قابل توجه دانشجویان رشته عمران


زمان تحویل پروژه های بتن و فولاد و کارآموزی مهندس اکرامی راد روز سه شنبه ۹۷/۵/۲ ساعت ۱۰ صبح در اتاق اساتید می باشد.
عدم تحویل پروژه ها در زمان مذکور به منزله ناتمام ماندن آن و اخذ آن در ترم بعد می باشد.

 

© Copyright Islamic Azad Univercity ,Langarud Branch 2020. Design & Development by NAVIDIRANIAN