02:02 دوشنبه 1398/07/29

برق

                                                          

محمد خوشحال رودپشتی

مدیر گروه برق و مهندسی پزشکی    

ایمیل: -

وبلاگ: -

 

-

آسیه حسینی

کارشناس آموزش 

تلفن: 42564411-013

داخلی 122 

 

 ****************************

چارت برق:

چارت دروس رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق –الکترونیک، گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک

چارت دروس مهندسی برق- الکترونیک ((کارشناسی ارشد))

چارت دروس مهندسی برق- الکترونیک ((کارشناسی ارشد))-- جدید

چارت دروس رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق – الکترونیک

چارت دروس مهندسی برق- قدرت ((کارشناسی ارشد))

چارت دروس مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ((کارشناسی ارشد))

چارت دروس مهندسی برق-سیستم های قدرت ((کارشناسی ارشد))

چارت دروس کارشناسی پیوسته مهندسی برق

چارت دروس کارشناسی پیوسته مهندسی برق- مخابرات

چارت دروس کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق- قدرت

چارت دروس کاردانی الکتروتکنیک- برق صنعتی ((ویژه شاخه فنی و حرفه ای))

چارت دروس کاردانی الکتروتکنیک- برق صنعتی ((ویژه شاخه کار و دانش))

چارت درسی دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعاتICT (گرایش سیستم­های تحت شبکه)

چارت دروس رشته کارشناسی پیوسته مهندسی پزشکی

چارت دروس رشته مهندسی فناوری مخابرات- سوئیچ های شبکه ثابت

*

اوقات شرعیکلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود