02:34 دوشنبه 1398/07/29

تحصیلات تکمیلی

توضیحات مهم جهت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد:

 

راهنمای ثبت نام در سامانه پژوهشیار برای دانشجویان، اساتید راهنما، مدیران گروه

لیست فرم های قبل و بعد از دفاع از پایان نامه ارشد

بخشنامه زمان دفاع 96

ظرفیت پایان نامه اساتید

روش تدوین پایان نامه برای صحافی

تذکر مهم مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی که درس پایان نامه را در نیمسال دوم سال تحصیلی اخذ نموده اند

تذکرات مهم در خصوص مقالات مستخرج از پایان نامه

دستورالعمل نگارش و تدوين پايان نامه

فرمت نگارش جلد و صفحات اولیه پایان نامه

شیوه نامه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مراحل انجام کار پایان نامه

نکات مهم مربوط به پایان نامه ارشد

فرم مشخصات پایه

فرم ثبت و توصيف پايان نامه

فرم ساختار بانک اطلاعات (فرم1)

فرم تحویل نسخه های پایان نامه (فرم12)

فرم تأیید محتویات و انطباق CD (فرم3)

فرم پروپوزال و الف

تایید مقالات مستخر از پایان نامه

تعهد بدون مقاله (فرم4)

تعهد دانشجویان در خصوص اخذ پایان نامه با اساتیدی که ظرفیت پایان نامه آنها تکمیل شده

تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه

چک لیست مراحل انجام کار پایان نامه ارشد

صورتجلسه دفاع (اطلاع رسانی)

درخواست مهلت ارائه مقاله (فرم19)

فرم اتمام کار (مرحله5)

فرم انتخاب استاد مشاور

فرم ب (فرم اطلاعات پایان نامه)

فرم تاییدیه حضور در جلسات دفاع

فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه (فرم شماره3)

فرم درخواست دفاع از پایان نامه

فرم شماره 5 (مرحله4)

فرم گزارش دوره ای پایان نامه

فرم منطقه 17

فرم7 (مجوز صحافی پایان نامه)

فرم 7 قبل از دفاع

فرم تعهد چاپ مقاله مستخرج از پایان نامه

راهنمای ورود به سایت ایران داك

اطلاعات ارزشیابی پایان نامه و مقاله

فرم دریافت فرصت ارائه مقاله مخصوص دانشجویان مشمول

اوقات شرعیکلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود