23:01 دوشنبه 1397/09/19

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

 

امیر زارع بازقلعه

مسئول دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

تلفن: 42544411-013

داخلی 106

 

 

قابل توجه دانشجویان

برای دریافت فرم معرفی نامه کارآموزی و برگه احراز هویت در روز های سه شنبه و چهارشنبه به واحد پژوهشی و فناوری  و جهت دریافت فرم های کارآموزی و پروژه به وب سایت دانشگاه و یا انتشارات دانشگاه مراجعه نمایید.

 

اوقات شرعیکلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود