22:00 دوشنبه 1397/09/19

کامپیوتر

مهران پوروهاب

مدیر گروه کامپیوتر

42564411 013

داخلی 110

 

آسیه حسینی

کارشناس گروه کامپیوتر، برق و مهندسی پزشکی

تلفن:42564411-013

داخلی 122

 

چارت گروه کامپیوتر:

اوقات شرعیکلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود