06:52 چهارشنبه 1397/08/23

نقل و انتقالات

 
  

 

ابراهیم سحری

مسول امور نقل و انتقالاتشرح وظايف:-


متقاضیان محترم نقل و انتقالات می توانند تا تاریخ 1393/04/30 برای نیمسال اول سال تحصیلی 93/94 در سایت www.stu.iau.ir (معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی)قسمت سامانه نقل و انتقالات ثبت نام کرده و توسط همین سایت در خواست خود را پی گیری نمایند.

امور دانشجویی و نقل و انتقالات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود

اوقات شرعیکلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود