03:42 چهارشنبه 1397/11/03

مجموعه بخشنامه های آموزشی:

آئين نامه آموزشي دوره هاي کارداني ، کارشناسي ، کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي ارشد پيوسته

بیماریها و مدارك مورد نیاز آنها جهت طرح درخواست دانشجویان بیمار در كمیسیون پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي

بخشنامه نقل و انتقالات

آيين نامه كار دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي

 

قوانین و مقررات استخدام و فعالیت اعضای هیاًت علمی دانشگاه

آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی دوره هاي « کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته »

نقل و انتقالات دانشجویی

نقل و انتقالات دانشجویی

صندوق رفاه

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی متقاضیان دوره دکتری تخصصی پژوهش محور

 آئين نامه جديد تخلفات اعضاي هيات علمي

ساعات تدریس موظفی و نحوه پرداخت حق مرتبه علمی اعضای هیاًت علمی ماًمور به تحصیل و بورسیه ها

آئین نامه مهمان، انتقال دانشجویان

حق مدیریت

شرایط متقاضی و نحوه شرکت در همایش های بین المللی خارج از کشور

شرط سنی و جذب بورس

نحوه درخواست معافیت تحصیلی پذیرفته شدگان متقاضی ثبت نام و دانشجویان مشمول

آئین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و رساله های دکتری حرفه ای

بخشنامه ادامه تحصیل اعضای هیاًت علمی با مرتبه مربی تمام وقت

بخشنامه ادامه تحصیل اعضای هیاًت علمی با مرتبه مربی تمام وقت 2

 

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود