07:08 یکشنبه 1397/08/27

معرفی افراد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود- معرفی افراد فاوا

 

رضوانه جهانی

کارشناس شبکه و نرم افزار

تلفن:13-42564411 013

داخلی:120

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود- معرفی افراد فاوا

 

بهمن غنی پور

کارشناس سایت های کامپیوتر و وب سایت دانشگاه

تلفن:13-42564411 013

داخلی:120

 

اوقات شرعیکلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود