خدمات الکترونیک

مراحل استفاده از کیوسک پوز بانک ملی خود دریافت شهریه دانشگاه آزاد

اتوماسیون پارکینگ

راهنمای پرداخت از طریق خودپرداز(بانک ملی)

اطلاعات تحصیلی دانشجویان(مشاهده کارنامه، حذف و اضافه و ...)

اتوماسیون تغذیه (شارژ کارت و رزرو غذا)

اتوماسیون اداری

کتابخانه

راهنمای استفاده از اینترنت بی سیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود

راهنمای آموزشی گوگل اسکولار (google scholar registrations)

راهنمای آموزشی گوگل اسکولار (google scholar registrations)