21:39 شنبه 1398/03/04

توجه به نیروهای ارزشی، انقلابی و اثرگذار در دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر نصیرزاده تأکید کرد:
مدیرکل شاهد و امور ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ساختار این دانشگاه به سمت تحول ویژه ای رفته است، یکی از تحولات اساسی آن در توجه به نیروهای ارزشی، انقلابی و اثرگذار در حوزه های مختلف همچون مجموعه ایثارگران است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد رشت، دکتر حسین نصیرزاده مدیر کل شاهد و امور ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی در نشست مدیران ستاد شاهد و ایثارگر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان گفت: تاکنون بیش از 200 هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل کرده اند و 317 ستاد شاهد و ایثارگر در سطح کشور داریم.

وی ادامه داد: نگاه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی منطبق بر فرمایشات مقام معظم رهبری است. دانشگاهی ارزشی، انقلابی و در تراز انقلاب اسلامی در حال شکل گیری است که باید مدیران و فرزندان آینده انقلاب اسلامی را در تراز انقلاب اسلامی پرورش و به جامعه تحویل دهد.

دکتر نصیرزاده اظهار داشت: براساس برنامه های مدیریت جدید دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان و محققان باید این دانشگاه را به عنوان یک دانشگاه انقلابی، آموزشی و توانمند در عرصه آموزش عالی انتخاب کنند. ساختار این دانشگاه به سمت تحول ویژه ای رفته است، یکی از تحولات اساسی آن در توجه به نیروهای ارزشی، انقلابی و اثرگذار در حوزه های مختلف همچون مجموعه ایثارگران است.

وی ادامه داد: امروز وظیفه داریم از 70 هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی که در مقاطع مختلف کاردانی تا دکتری مشغول تحصیل هستند، مدیرانی انقلابی و ارزشی برای آینده تربیت کنیم.

اوقات شرعیIslamic Azad University, Langarud - Google Plus Islamic Azad University, Langarud - Aparat Channel Islamic Azad University, Langarud - Instagram

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود