13:20 یکشنبه 1396/05/01

برقراری ارتباط صمیمانه با رسانه ها گام دیگری از سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر علی محمد نوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی طی دستوری به دفتر حقوقی، کلیه شکایات مطروحه در مراجع قضایی مرتبط با اصحاب رسانه را پس گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، علیرغم آنکه دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان حق قانونی قادر است در مقابل افتراها و اخبار غیرواقعی که کیان و قداست دانشگاه و مقامات عالیه نظام را هدف قرار می دهند، ایستادگی نموده و از حقوق خود در مراجع قضایی دفاع نماید، لیکن سرپرست جدید دانشگاه برای نشان دادن حسن نیت و برقراری ارتباط صمیمانه با رسانه ها کلیه شکایات مطروحه در مراجع قضایی (بیش از 20 مورد) را پس گرفت و تقاضای ترک شکایت مذکور را به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران ارسال کرد.

دریافت خبر

اوقات شرعیکلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود