13:00 یکشنبه 1398/06/24

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که پروپوزال خود را ارائه داده اند

دانشجویان نامبرده، مدارک مشخص شده در زیر را پس از تائید استاد راهنما و مدیرگروه جهت اخذ کد پایان نامه به امور پژوهش دانشگاه تحویل نمایند:
 
- خانم طوبی آرام بن: فرم الف و گزارش پیشینه پژوهش از سایت ایران داک
- آقای رحمان رضازاده: گزارش پیشینه پژوهش از سایت ایران داک
- آقای میثم هدایت صفا: فرم الف
- آقای روح اله ایمانی دیوشلی: فرم الف
- آقای محمدرضا نوروزی: فرم درخواست تعیین مشاور
- آقای علی گلباغی: فرم الف و گزارش پیشینه پژوهش از سایت ایران داک

اوقات شرعیIslamic Azad University, Langarud - Google Plus Islamic Azad University, Langarud - Aparat Channel Islamic Azad University, Langarud - Instagram

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود