22:22 پنج شنبه 1398/06/28

زمان جلسه دفاع پایان نامه - گروه مکانیک


جلسه دفاع دانشجویان گروه مکانیک


(آقایان فرداد نژند و مازیار رضایی پور) در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۴/۲۵ ساعت ۱۰ و ۱۱ صبح در سایت ۳، واقع در طبقه چهارم دانشگاه برگزار خواهد شد.

اوقات شرعیIslamic Azad University, Langarud - Google Plus Islamic Azad University, Langarud - Aparat Channel Islamic Azad University, Langarud - Instagram

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود