21:56 پنج شنبه 1398/06/28

زمان جلسه دفاع از پایان نامه گروه مکانیک

«جلسه دفاع از پایان نامه گروه مکانیک»

 

زمان: روز سه شنبه  مورخ 97/4/12ساعت 14/30

محل برگزاری: سایت ۳ (طبقه چهارم)

عنوان پایان نامه: شبیه سازی عددی انتقال حرارت جریان آرام سیال غیر نیوتنی در یک مبدل حرارتی دو لوله ای با پره هلی حلقوی

دانشجو: امین رحم دل

هیأت داوران:

راهنما: دکتر کوروش جواهرده

داوران: دکتر سعید روحی-دکتر جواد رضاپور

-------------------------------------------------------------
زمان: صبح روز سه شنبه مورخ
97/4/19
محل برگزاری: سایت ۳ (طبقه چهارم)
عنوان پایان نامه: بررسی عملکرد اگزرژی -اقتصادی سیکل ترکیبی تولید همزمان بر مبنای سیکل برایتون و با محرک انرژی زیست توده
دانشجو: فرداد نژند
هیأت داوران:
راهنما: مهندس سعید مهران
مشاور: مهندس محمد اعتمادی
داور: دکتر سعید روحی

          

اوقات شرعیIslamic Azad University, Langarud - Google Plus Islamic Azad University, Langarud - Aparat Channel Islamic Azad University, Langarud - Instagram

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود