22:38 پنج شنبه 1398/06/28

زمان جلسه دفاع از پایان نامه گروه عمران


جلسه دفاع از پایان نامه گروه عمران


با عنوان: ارزیابی پاسخ لرزه ای قاب های خمشی با پی گسترده بر روی خاک نرم با لحاظ کردن اندرکنش خاک-پی-سازه.
روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۳۰
ساعت ۱۰ صبح
محل برگزاری: طبقه چهارم، سایت ۳
دانشجو: مرتضی صادقی
هیات داوران:
استاد راهنما: دکتر منوچهر مرتضوی
استاد مشاور: دکتر رضا کهنی
استاد داور: دکتر حسین معز

اوقات شرعیIslamic Azad University, Langarud - Google Plus Islamic Azad University, Langarud - Aparat Channel Islamic Azad University, Langarud - Instagram

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود