09:25 شنبه 1397/03/05

اطلاعیه مهم- قابل توجه اعضای محترم هیات علمی

بسمه تعالی

نظر به تاکید سازمان مبنی بر جمع آوری سابقه پژوهشی اعضای محترم هیات علمی، خواهشمند است حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 96/3/17 فرم پیوست راتکمیل و به واحد پژوهش تحویل نمایید.

شایان ذکر است تبعات ناشی از عدم ارائه به موقع فرم، برعهده عضو محترم هیات علمی می باشد.

دریافت فرم پیوست 

اوقات شرعیIslamic Azad University, Langarud - Google Plus Islamic Azad University, Langarud - Aparat Channel Islamic Azad University, Langarud - Instagram

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود