11:00 دوشنبه 1396/05/02

قابل توجه دانشجویان استاد خسته دل

امتحان درس آزمایشگاه فیزیک پایه 1 استاد خسته دل، روز چهارشنبه مورخ 96/3/3 ساعت 13/30 الی 15 برگزار می گردد.

شایان ذکر است عدم حضور در امتحان پایان ترم به منزله حذف درس می باشد.

اوقات شرعیکلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود