13:18 یکشنبه 1396/05/01

قابل توجه دانشجویان استاد مهدی میر حسینی

قابل توجه دانشجویان کاردانی ساختمان- کارهای عمومی ساختمان:

کلاس درس زمین شناسی کاربردی استاد مهدی میر حسینی، راًس ساعت 10 الی 11/30 روز سه شنبه مورخ 96/2/26 در کلاس 401 برگزار می گردد.

عواقب عدم حضور در کلاس بر عهده دانشجو می باشد.

اوقات شرعیکلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود