16:05 جمعه 1397/03/04

برگزاری جلسه اعضای محترم هیات علمی و مدیران گروه واحد با سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود

جلسه ای با حضور اعضای محترم هیات علمی و مدیران گروه های تحصیلی واحد در تاریخ 1396/2/19 با حضور سرپرست واحد جناب آقای دکتر فیروزان برگزار گردید.

اهم مباحث مطرح و تصمیمات گرفته شده به شرح ذیل می باشد:

1- هریک از مدیران محترم گروه های مختلف تحصیلی (برق، کامپیوتر، عمران، عمومی، معماری و مکانیک)، پیشنهادات و ایده های خود را در زمینه تاسیس شرکت های دانش بنیان به واحد پژوهش ارائه نمایند.

2- برگزاری دوره های کوتاه مدت توسط هریک از اعضای محترم هیات علمی واحد.

3- ارائه مقاله و انجام کارهای پژوهشی .

اوقات شرعیIslamic Azad University, Langarud - Google Plus Islamic Azad University, Langarud - Aparat Channel Islamic Azad University, Langarud - Instagram

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود