10:38 جمعه 1396/04/02

قابل توجه دانشجویان استاد حسنی خواه

کلاس های جبرانی مربوط به تعطیلات 18 و 19 اسفند ماه 1395 به شرح زیر برگزار می گردد:

مدارهای منطقی و اصول دیجیتال، چهارشنیه مورخ 96/1/30  ساعت 11/30 الی 13

تحلیل مدارهای الکتریکی، چهارشنیه مورخ 96/2/6  ساعت 11/30 الی 13

الکترونیک عمومی، پنج شنبه مورخ 96/2/7  ساعت 10 الی 12

کاربرد رایانه در برق، پنج شنبه مورخ 96/2/7  ساعت 13/30 الی 15

اوقات شرعیکلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

ورود یا ثبت نام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود