05:16 دوشنبه 1397/02/03

ارتباط پیامکی مستقیم با ریاست

*ارتباط پیامکی مستقیم با ریاست  واحد*

شماره ارسال پیامک: 0205-456-0911

دانشجویان عزیز می توانند مشکلات خود را به ریاست  واحد از طریق پیامک ارسال نمایند.

اوقات شرعیکلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود