03:04 دوشنبه 1398/07/29

جهانی مقدم,محمد

  

نام و نام خانوادگی:    محمد جهانی مقدم

رتبه علمی : مربی بورسیه

گروه :  مهندسی برق

 

ایمیل :

 

 

 

Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?user=aYsOs78AAAAJ&hl=en
      

 

سوابق تحصیلی :

دکترا : دانشجوی دکتری مهندسی برق- کنترل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

عنوان پایان نامه :

کارشناسی ارشد : مهندسی برق- کنترل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

پایان نامه کارشناسی ارشد : کنترل پیش بین موتور اولتراسونیک با استفاده از الگوریتم ژنتیک

کارشناسی : مهندسی برق- کنترل

دانشگاه تبریز

پایان نامه کارشناسی : کنترل آماری فرآیند با استفاده از نرم افزار Labview

  

تجربیات و فعالیت های تخصصی :

تدریس :

- سیستم های کنترل خطی، سیستم های کنترل مدرن، کنترل صنعتی، سیستم های خبره و هوش مصنوعی، تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها، مدارهای الکتریکی 1 و 2، ریاضیات مهندسی.

سوابق کاری و اجرایی :

- مسئول برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان واحد لنگرود از 17/08/1393 تاکنون.

 

زمینه‌های مورد علاقه برای پژوهش  :

- الگوریتم های تکاملی (الگوریتم ژنتیک، الگوریتم ازدحام ذرات، الگوریتم کلونی مورچگان, ...)

- کنترل مدرن

- آشکارسازی خطا

- مدل سازی و شناسایی سیستم ها

 

تألیفات :

مقاله های کنفرانس:

1) GA-Neural Network Based Position Control of Traveling Wave Ultrasonic Motor, ICCET 2010-Chengdu, Sichuan, China

2) Neural Network Based Modeling of Traveling Wave Ultrasonic Motor using Genetic Algorithm, ICCAE 2010- Singapore

مقاله های ژورنال:

1) Neural Network Based Modeling and Predictive Position Control of Traveling Wave Ultrasonic Motor Using Chaotic Genetic Algorithm, International Review on Modeling and Simulations Journal, 2013.

کتاب:

1) ترجمه ی کتاب مهندسی کنترل دیجیتال تالیف م.سام. فدالی 2009، چاپ 1392.

طرح پژوهشی:

1) استفاده از الگوریتم ژنتیک آشوبگونه در کنترل موقعیت موتور اولتراسونیک، 1392.

 

اوقات شرعیکلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود