05:50 سه شنبه 1398/07/23

آرزومند امیدی لنگرودی,مطهر


 

نام و نام خانوادگی : مطهر آرزومند

 Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?user=3RygXtUAAAAJ&hl=en

رشته تحصیلی:آموزش زبان انگلیسی

مرتبه علمی :مربی

دانشگاه محل تحصیل : سمنان

زمینه های علاقه مندی : ترجمه-نقد کتب

اوقات شرعیکلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود