02:00 دوشنبه 1398/07/29

رحیمی کلده,رابعه

   

 

نام و نام خانوادگی:‌

رابعه رحيمي

وضعیت تحصیلی:

دانشجوی دکترای شهرسازی                   

کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی معماری از دانشگاه گیلان

Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?user=HYJnl8sAAAAJ&hl=en

سوابق پژوهشي

تالیف کتاب شهرهای تاریخی در سرزمینهای اسلامی (انتشارات چهار تاق 1392)

□ ارائه مقاله «فضاي نيمه باز در معماري خانه هاي بومي و معاصر گيلان» بصورت سخنرانی (همايش منطقه اي دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان 1391)

□ ارائه مقاله« الگوهاي پايدار در معماري بومي گيلان»(كنفرانس ملي عمران و توسعه 1390 )

□ ارائه مقاله «جايگاه طراحي فضاي سبز در مجموعه هاي مسكوني شهري»(كنفرانس ملي عمران و توسعه 1390)

□ ارائه مقاله «خانه بومي خانه پايدار» بصورت سخنرانی(همايش منطقه اي دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد 1389)

□مطالعات در زمينه مفاهيم پايه در معماري سنتي لاهيجان ( مطالعات پايان نامه کارشناسی ارشد 1385)

□ مطالعات نشانه شناسي در معماري سنتي ايران ( همكاري با جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران 1385)

□ مطالعات تعيين استاندارد هاي كيفي مسكن روستايي ( همكاري با مهندسين مشاور طرح و منظرتهران 1384 )

□ مطالعات پروژه گونه شناسي مسكن در بافت قديم رشت ( همكاري با معاونت پژوهشي دانشگاه گيلان1383)

 

  سوابق آموزشي

 

□ عضو هیات علمی رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود ( گروه معماري از سال 1387)

□ تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب (‌ گروه معماري و عمران  86-1385)

□ تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد دماوند ( گروه معماري 86-1385)

□ تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس (‌ گروه معماري 86-1385)

□ تدريس در دانشگاه جامع علمي – كاربردي پژوهشكده سوانح طبيعي ( گروه معماري 86-1385)

□ تدريس در دانشگاه جامع علمي – كاربردي شهرداري رودهن ( گروه معماري 86-1385)

 

سوابق طراحي- اجرايي

□ طراحي مجموعه مسكوني بر اساس مفاهيم پايه در معماري سنتي لاهيجان ( پايان نامه کارشناسی ارشد 1385)

□ مطالعات و طراحي فاز اول و دوم مجموعه  580 واحدي فومن (‌همكاري با مهندسين مشاور پايا طرح آريا 1386)

□ مطالعات و طراحي فاز اول و دوم بهسازي محورهاي روستاهاي نخجير كلايه،‌ ليالستان،کلکاسرا (‌همكاري با مهندسين مشاور پايا طرح آريا 1387)

□  طراحي فاز اول و دوم ساختمان هاي اداري و شعب بانك ملي استان گيلان (‌همكاري با مهندسين مشاور پايا طرح آريا 1386)

□ طراحي ساختمان هاي اداري – تجاري – تفريحي و ...  (‌ همكاري با مهندسين مشاور پايا طرح آريا 1386 تاکنون)

□ طراحي ساختمان ها مسكوني ( ويلايي- آپارتماني) (در دفتر فني مهندسي پارسه از سال 1387 تاکنون)

 

ساير موارد

 

□ مسئوليت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي مركز لنگرود (1387)

□ موفق به اتمام دوره كارگاه روش تحقيق برگزار شده توسط دانشگاه جامع علمي كاربردي با نظارت و حمايت موسسه پژوهش وبرنامه ريزي آموزش عالي( 1385)

□ موفق به اتمام دوره كارگاه روش تدريس برگزار شده توسط دانشگاه آزاد اسلامي دفتر آموزش نيروي انساني(1387)

□ موفق به اتمام دوره كارگاه آموزشي آيين نامه هاي تشويقي مقالات وي‍ژه مديران پژوهشي منطقه سه برگزار شده  توسط دانشگاه آزاد اسلامي دفتر آموزش نيروي انساني (1388)

 □ گذراندن کارگاه بررسي مشكلات روان شناختي دانشجويان(1387)

□ گذراندن کارگاه روانشناسي تربيتي(1387)

□ گذراندن کارگاه برنامه ريزي و الگوهاي طرح درس(1387)

□ گذراندن کارگاه برنامه كسب و كار در بنگاههاي كوچك(1390)

□ گذراندن کارگاه نماز و احكام(1387)

□ گذراندن کارگاه روش شناسی تحقیق(1392)

□ گذراندن کارگاه آئین نامه ها و قوانین پژوهشی(1392)

□ گذراندن کارگاه CV نویسی(1392)

 

اوقات شرعیکلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود