03:33 یکشنبه 1398/04/30

قابل توجه دانشجویان استاد حلیمی

کلاس های استاد حلیمی روز دوشنبه 97/9/19 تشکیل نمی گردد، تاریخ برگزاری کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان استاد یوسفی پور

کلیه کلاس های خانم يوسفي پور روز دوشنبه ١٩ آذر برگزار نمی گردد.
ضمنا تاريخ و ساعت برگزاري كلاس جبراني متعاقبا اعلام خواهد شد.

اوقات شرعیکلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود