02:55 دوشنبه 1398/07/29

تقویم آموزشی نیمسال اول 96-95

تقویم آموزشی سال تحصیلی 96-1395

تقویم آموزشی نیمسال تابستان 93_92

اصلاحیه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم 93-92

 

قابل توجه دانشجویان محترم:

ساعت انتخاب واحد : 10 صبح الی 10 شب

** بنا به دستور اکید ریاست دانشگاهمهلت فوق به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و دانشجویانی که در مهلت مقرر انتخاب واحد ننمایند ملزم به اخذ مرخصی تحصیلی هستند**

** دانشجویانی که به دلیل اتمام سنوات یا مشروطی، سایت انتخاب واحدشان مسدود می باشد جهت درخواست مجوز ادامه تحصیل به آموزش مراجعه نمایند**

** دانشجویان ترم هفت و بالاتر ملزم به اخذ مجوز تحصیلی و نظام وظیفه می باشند **

** رعایت پیش نیاز و هم نیاز بر اساس چارت درسی بر عهده دانشجو می باشد**

اوقات شرعیکلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود می باشد
اجرا و پشتیبانی توسط: شرکت نوید ایرانیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود تنهادانشگاه فنی و مهندسی در شمال ایران,Islamic Azad University, Langarud Branch, The first technical and engineering university of north of Iran, Langrood Branch, Langaroud Branch, Langaroud Branch, Langeroud Branch, Langerood Branch Langroud Branch, IAUL دانشگاه آزاد لنگرود، دانشگاه آزاد واحد لنگرود، دانشگاه آزاد استان گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان دانشگاه واحد لنگرود